Verzia pre mobily Preukaz ISIC/Euro<26 Známky Fotoalbum Fotoalbum Web Kontakt

Piatok 18. 4. 2014
Počet návštev: 3253454

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • ZBER PAPIERA

  Milí rodičia a žiaci (priatelia zeme)!

  V dňoch 23.-30.apríla sa v našej škole uskutoční 2.kolo zberu papiera, do ktorého sa môžu zapojiť všetci, ktorým nie je ľahostajné, v akom prostredí žijeme.

 • ĽUDSKÉ PRÁVA OČAMI DETÍ-VÝTVARNÁ A LITERÁRNA SÚŤAŽ

  ... pre žiakov I. a II. stupňaSvoje práce odovzdajte vyučujúcim SJL-VV do 25.04.2014.Viac informácií sa dozviete TU.

 • LONDON-POZNÁVACÍ VÝLET

  ... sa uskutoční v dňoch 23.-28.04.2014.

 • VÝSLEDKY ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ

  ... florbal a malý futbal sa dozviete TU.

 • TRIEDNE AKTÍVY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

   

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  15.04.2014 sa konajú triedne aktívy rodičovského združenia, na ktoré vás pozývame-I. stupeň a IX. ročník o 16.30 hod., II. stupeň-V.-VIII. ročník  o 17.00 hod. V našej škole sa na základe projektu Škola priateľská k deťom konajú dvakrát ročne za účasti rodičov a žiakov. Máte možnosť vyjadriť svoj názor, obhájiť svoje známky, správanie, porozprávať sa s dospelými o problémoch, ktoré vás trápia, s čím potrebujete pomôcť, predviesť sa, v čom ste šikovní, zahrať si hru o detských právach s rodičmi,...

 • FOTOGRAFOVANIE

  žiackych kolektívov, kamarátskych skupín a jednotlivcov sa uskutoční 15.04.2014.

 • VEĽKONOČNÁ TVORIVÁ DIELŇA

  sa uskutoční 14.04.2014 od 15.00-17.00 hod. v školskej jedálni. Srdečne na ňu pozývame žiakov, rodičov, starých rodičov, učiteľov, pani vychovávateľky (prineste si vyfúknuté vajíčka, stužky, farebný papier, lepidlo,...). Súčasťou tvorivej dielne bude BURZA HRAČIEK-podpora projektu UNICEF-TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA(12.05.-18.05.2014). Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 • PRIHLÁŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY

  Vážení rodičia, blíži sa čas podania prihlášok na SŠ. Do 27.03.2014 je potrebné nahlásiť výchovnej poradkyni výber SŠ. K prihláške je možné priložiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo súťaži, ktorá súvisí s odborom, o ktorý sa žiak uchádza. Bližšie informácie o podávaní prihlášok a zápisných lístkoch na SŠ nájdete TU.

 • ZASADNUTIE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

  sa uskutoční 07.04.2014 o 14.30 hod. v zasadačke školy. Zástupcov IV.-IX. ročníka naň srdečne pozýva predsedníčka ŽŠR, Silvia Dziaková.

 • VÝSLEDKY OKRESNÉHO KOLA HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA

  03.04.2014 našu školu vzorne reprezentovali: Michal KUNDER,VIII.A-2. miesto, Samuel ORAVEC,V.C-3. miesto, Ondrej RUSNÁK,VII.B-Čestné uznanie. Srdečne blahoželáme!