Verzia pre mobily Preukaz ISIC/Euro<26 Známky Fotoalbum Fotoalbum Web Kontakt

Pondelok 30. 3. 2015
Počet návštev: 4180621

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • VEĽKONOČNÁ TVORIVÁ DIELŇA

  sa uskutoční 30.03.2015 od 15.00-17.00 hod. v školskej jedálni. Srdečne na ňu pozývame žiakov, rodičov, starých rodičov, učiteľov, pani vychovávateľky (prineste si vyfúknuté vajíčka, stužky, farebný papier, vzorované servítky, lepidlo, farby,...). Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ RIADITEĽA ŠKOLY

  Vážení rodičia, milí žiaci, v rámci projektu Škola priateľská k deťom sa v našej škole uskutoční DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ RIADITEĽA ŠKOLY. 30.03.2015 od 12.00 do 16.00 hod. ho môžete osobne navštíviť, porozprávať sa s ním o jeho práci, o tom, čo sa Vám v našej škole páči, čo Vás teší, ale aj o tom, čo by ste radi zmenili, čo Vás hnevá, s čím máte problémy...

 • ZBER PAPIERA

  Milí rodičia a žiaci (priatelia zeme)!

  V dňoch 23.3.- 31.3. sa v našej škole uskutoční 2. kolo zberu papiera, do ktorého sa môžu zapojiť všetci, ktorým nie je ľahostajné, v akom prostredí žijeme.

 • Deň narcisov

  Milí žiaci, pri príležitosti Dňa narcisov 27.03.2015 vyhlasujeme súťaž, do ktorej sa môže  zapojiť každý žiak tým, že príde do školy v ŽLTOM tričku.

 • OBVODNÉ KOLO HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA

  ... sa uskutočnilo 25.03.2015. Našu školu vzorne reprezentoval a ČESTNÉ UZNANIE získal Samuel ORAVEC zo VI.C. Srdečne blahoželáme!

 • GENERÁLNA SKÚŠKA ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA 9-2015 ZO SJL/M

  ...a CVIČNÉ TESTOVANIE v papierovej forme sa uskutoční 25.03.2015 (streda) v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. Do testovania sa zapoja všetci žiaci 9.ročníkaPríchod do školy: 7.45. hod.

 • PRIHLÁŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY

  Vážení rodičia, blíži sa čas podania prihlášok na SŠ. Do 20.03.2015 je potrebné nahlásiť výchovnej poradkyni výber SŠ. K prihláške je možné priložiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo súťaži, ktorá súvisí s odborom, o ktorý sa žiak uchádza. Doklad je potrebné doručiť VP v predstihu, spolu s vypísaným lístkom o výbere SŠ. Bližšie informácie o podávaní prihlášok a zápisných lístkoch na SŠ nájdete TU.

 • MEDZINÁRODNÁ MATEMATICKÁ SÚŤAŽ MATEMATICKÝ KLOKAN

  23. 3. 2015

  KLOKAN - medzinárodná matematická súťaž

  Kedy: pondelok 23. marca 2015, počas 3. a 4. vyučovacej hodiny pre prihlásených žiakov II.stupňa

  Kde: odborné učebne FYZIKY a CHÉMIE

 • LITERÁRNE KOŠICE JÁNA ŠTIAVNICKÉHO

  ... propozície súťaže nájdete TU. Školské kolo sa uskutoční 30.03.2015.

 • COMDI - KARIÉROVÉ PORADENSTVO

  Dňa 11.03.2015 a 12.03.2015 sa uskutoční  vyhodnotenie testovania profesijných predpokladov deviatakov v programe COMDI.Vyhodnotenia sa zúčastnia vybraní žiaci z IX.A a IX.B triedy.